About

About me, my work, and this website

With this website I give an overview of my work and show its interconnectedness. Summarized, I do the following types of projects.

1. Edible Natural Spaces

I participate in bringing together and organizing communities around edible natural spaces. I don’t do this alone. I work together with fellow soul-rebels in the organization GroenGoed! in the city of Rotterdam. And I have just started a new second project ‘De Moerderij’ with my accomplice Daniel Opbroek.

2. Social Movements

I participate in bringing together and organizing initiatives and organisations in social movements. These, in my view, have the main function as extra-political bodies. My main work at this moment is focused on Vereniging Groen010 in Rotterdam. I also support de RAB (Rotterdamse ArmoedebestrijdingsBeweging).

3. Writing

I write. At least I wrote some ten years ago quite virociously. I stopped for a while. In first instance that was because I thought I had written all I had to say. But then I moved through a radical change of vision, even a radical spiritual change. I used to write critically about our economic system from a (Christian/Hindu/Buddhist) spirituality of love. You can say that I went through a spiritual revolution in which I recovered my early adolescent magic (or nature-) spirituality. I left behind my previous mantra that spirituality = love = changing yourself and your actions. I found that spirituality = magic = changing the world. This goes completely against the grain of many ‘world-religions’ as well as against ‘new’ spiritual movements. And it has also completely changed my life and my analysis of economic structures. It is time to start writing again. So on this website you will frequently find some new blogs and articles concerning spirituality, nature, economics and liberation.

Spirituality = magic = changing the world.

Daily Life

My daily life is interconnected with my work. In fact, there are no true boundaries between my daily life and my work. I try to live up to my spiritual and societal values. I am a proud father of my three kids, doing my best to raise them as well as I can in a dynamic family life recovering from divorce. I am wildly in love with my new love. I see myself as a disciplined sportsman and fiercely enjoy adventure. My hands are daily covered with earth from my own garden, or from one of my garden projects. And as a side-hustle you can find me climbing a tree to prune her or just to enjoy listening to the giant spirit of the tree singing her song with the wind.

One life

Working for my garden-projects I do not regularly speak of my magical analysis of capitalism. Uniting initiatives in social movements I even often put my own views aside, in order to be able to voice our common voice, not my own. But in essence all my work is highly connected. This website not only functions to give an overview of my work. It also shows its interconnectedness.

Nieuwe Publicatie: ‘Naar een Rotterdams Netwerk van Groene (Voedsel)Initiatieven’

Publicatie Edicitnet Onderzoeksrapport!

Het eerste rapport van het zelfonderzoek van groene (voedsel)initiatieven is af en te lezen op de website van Vereniging Groen010: Naar een Rotterdams Netwerk van Groene (Voedsel)Initiatieven’. Wil je het liefst zo snel mogelijk de belangrijkste hoofdzaken en handelingsperspectieven lezen? Zoek dan in de inhoudsopgave op welke bladzijde je de samenvatting kan vinden.

Het onderzoek was een eerste fase van het Edicitnet (Edible Cities Networks) Living Lab in Rotterdam. Aan dit onderzoek naar manieren van onderlinge samenwerking, hebben 34 Rotterdamse initiatiefnemers deelgenomen. Het heeft geleid tot een overzichtelijk lijstje met handelingsperspectieven voor onze onderlinge samenwerking. De volgende stap is dat we met zijn allen een of meerdere handelingsperspectieven kiezen om uit te voeren. En daar kijken we naar uit:

Handen uit de mouwen!

Film over GroenGoed is uit!

Middenin de drukke stad Rotterdam liggen groene oases verborgen. Deze film schetst een portret van vier mensen die door een aantal gemeenschappelijke moestuinen met elkaar verbonden zijn. Het levensverhaal van Luigi uit Sardinië, die de tuin een stukje Italiaanse bodem geeft. De Turkse mevrouw Kaya die door middel van vers bereide maaltijden mensen in de wijk bij elkaar brengt. En Hilde en Ellen die in de tuin een alternatief vinden voor de onpersoonlijke, grijze stad. Door een band aan te gaan met dat stukje grond én met elkaar, geeft stadslandbouw betekenis aan het leven van deze mensen.

GroenGoed heeft opdracht gegeven voor het maken van deze film, om te laten zien wat het belang is van buurtmoestuinen voor mensen in de stad. Wetenschappelijk onderzoek kan aantonen dat groen goed is voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Maar wil je begrijpen wat een buurtmoestuin betekent voor mensen, elk met een eigen levensverhaal, dan moet je die mensen horen praten, ze zien bewegen in de tuin. Dan moet je de muziek van de natuur in de tuin horen en de ogen van de mensen zien stralen van trots en waardigheid als ze praten over hun gezamenlijke tuin, als ze praten over hoe de tuin hun doet denken aan hun jeugd in Turkije en in Italie, dan moet je de kracht voelen in de stilte waarin iemand een plantje uitplant in de in de zon badende zwarte aarde.

Een tuin krijgt betekenis door het leven van de mensen die er een band mee aangaan. En de tuin op haar beurt geeft betekenis aan het leven van de mensen die met hun handen in haar aarde wroeten. Het is zo moeilijk dit in woorden te gieten. Je moet dit met zoveel mogelijk zintuigen in je opnemen.

Wil je een momentje puur geluk beleven? Kijk dan op zondag 31 mei om 17:00 naar RTV Rijnmond, naar de film ‘Stilte in de Stad’.

GroenGoed en Vredestuin naar de Klimaatmars!

GroenGoed en de Vredestuin gingen mee naar de klimaatmars in Amsterdam. 40.000 mensen lieten van zich horen! Rutger Henneman trok samen op met Wim Wiegman, mediamaker van WijkTV om samen een filmverslag te maken van de grootste klimaatmars in Nederland tot nu toe.

Ook Open Rotterdam TV maakte er een mooi item over: Open Rotterdam tv

Spandoeken en Borden

Samen met Rotterdams Klimaatinitiatief, Rotterdam Fossielvrij, Milieudefensie Rotterdam, Extinction Rebellion Rotterdam, DWARS Rotterdam-Rijnmond en nog veel meer organisaties hebben GroenGoed en de Vredestuin de afgelopen tijd Rotterdammers opgeroepen samen te reizen naar Amsterdam. Een week eerder organiseerden deze organisaties samen een leuk evenement om spandoeken en borden te maken. Die borden werden uitgedeeld voordat we de trein instapten.

In de Media

De klimaatmars is niet onopgemerkt gebleven voor Rotterdamse Media. Zo verscheen een aankondiging in de Nieuwspeper online (Rotterdambijlage van de Metro) en een fotoverslag van het spandoekenevenement op Noord010 in beeld.

RTV Rijnmond en Open Rotterdam tv zwaaiden ons uit toen we op 10 maart naar Amsterdam vertrokken. En het filmverslag van Wim Wiegman en Rutger Henneman is op WijkTV te zien.

Een Rotterdams ‘Klimaat’Akkoord

Woensdag 13 maart wordt naar alle verwachtingen plannen besproken voor een Rotterdams Klimaatakkoord in de vergadering van de Commissie Energietransitie Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit. Eerder werd door Leefbaar, 50+ en Denk ervoor gezorgd dat er niet over dit klimaatakkoord gesproken werd (omdat ze willen wachten op een Nederlands klimaatakkoord).

Woensdag 13 maart is er naar alle waarschijnlijkheid wel een meerderheid vóór om die plannen te bespreken. GroenGoed gaat dan met meerdere organisaties inspreken (waaronder het Rotterdams Klimaatinitiatief). Wij vinden het absurd dat we in Rotterdam geeneens willen praten over oplossingen voor klimaatverandering. Dagelijks sterven vele soorten uit, rukken de woestijnen op, stijgt de zeespiegel, smelt het leefgebied van ijsberen, kampen vele mensen met overstromingen, ontaan hulpbronnenoorlogen en zijn vele klimaatvluchtelingen op de been. Jaarlijks sterven bijna vijf miljoen mensen door de fossiele brandstoffenindustrie. Hoe kan het dat we als stad bang zijn om voorop te lopen om deze problemen aan te pakken?! Als het politieke gesprek tegengehouden wordt, dan gaan wij er wel over praten!

De Tuinen, De Andere Wereld

Eerst gepubliceerd op http://www.groengoedrotterdam.com, op 5 februari 2019

Rutgers Rubriek *

over wat we nou ECHT doen met de tuinen.

December en Januari

De donkerste periode van het jaar kunnen we bijna achter ons laten. Het is nog koud, maar de zon wint aan kracht. En je voelt hoe de Aarde daarop reageert. Onder de streling van de steeds krachtigere zonnestralen gonst de Aarde van het aankomende leven. Onder de oppervlakte is beweging. Knoppen in bomen worden langzaam voller. Het groen van knoflook, sneeuwklokjes en narcissen, het rood van volle knoppen rabarber breken de aarde open. Je merkt het overal. De Aarde trilt van verlangen. De Aarde wil.

Het is mooi om te zien hoe de Vredestuinen en de GroenGoedtuinen zich ontwikkelen in deze tijd van het jaar. We zijn bezig het aankomende jaar voor te bereiden. Gezamenlijke ontwerpsessies, plannen smeden, het inkopen van de zaden, wisselen zich af met tuinwerkmomenten waar we lekker fysiek werk doen. We krijgen het warm door houtsnippers te verspreiden in de paden en een nieuw stuk tuin bij de Bloklandtuin te veroveren op de brede stoep. Maar we maken ons ook op om weer een bijdrage te leveren aan de bestrijding van armoede in Rotterdam en aan het tegengaan van klimaatverandering.

Armoedebestrijding en Klimaatmars

Zo zaten we bij de Pauluskerk bij elkaar met een groep armoedebestrijdingsorganisaties, om Wethouder Grauss en zijn staf te adviseren over het armoedebeleid. We dragen actief bij aan de ontwikkeling van de RAB (Rotterdamse Armoedebestrijdings Beweging). Zo hebben we via de RAB een groep bewoners in Lombardijen gesteund bij hun strijd tegen de schandalige onderhoudsachterstand in hun woningen. Tegelijkertijd hebben we samen met de klimaatbeweging in Rotterdam plannen gesmeed om mensen te mobiliseren voor de klimaatmars in Amsterdam op 10 maart. GroenGoed en de Vredestuin gaan naar Amsterdam! De tuinen zelf komen in opstand tegen ecologische destructie en zullen op 10 maart gaan demonstreren. We roepen iedereen op om mee te gaan!

Rijkdom

Dit is hoe we onze tuinprojecten graag zien. Door wekelijks op de tuin groenten te verbouwen, laten we constructief zien hoe een duurzame en eerlijke samenleving eruit kan zien. Op de tuinen laten we het soort samenleving zien waar we vóór kiezen. Ja, we strijden tegen het leegplunderen van de natuurlijke hulpbronnen van onze Moeder Aarde. Ja, we strijden tegen armoede. Maar waar zijn we vóór? Wat is het alternatief? Wat is rijkdom? Is dat de betonnen stad waaraan gebouwd wordt, vol hoge appartementen waar ieder voor zich genoeg geld heeft om alle plastic troep te kopen die je maar wil? We krijgen pas een doorkijkje naar werkelijke rijkdom wanneer we samen met onze buren in het plantsoen, onder een sterrenhemel, op een vuurtje tamme kastanjes poffen en muziek maken, waar onze Italiaanse en Turkse buurmannen ons vertellen waar zij vroeger tamme kastanjes zochten en wat zij daar allemaal voor gerechten mee maakten.

Natuurlijk is dit alles geen rijkdom als we tegelijkertijd enorme schulden hebben omdat we de huur van onze woning niet kunnen betalen omdat de huizenmarkt liberaliseert. Daarom verenigen we ons met andere organisaties om daar iets tegen te doen! Maar we laten ook zien dat een betonnen stad zonder natuur, zonder plekken waar we een band kunnen aangaan met elkaar en met de Aarde, geen rijke stad is. Die stad is misschien geld-rijk. Maar ze is ook tijd-arm, sociaal-arm, cultureel-arm, geestelijk-arm, spiritueel-arm. Ze teert op ecologische destructie en het leed van mensen elders op de wereld wiens hulpbronnen wij leegroven voor onze welvaart. Dat is niet het alternatief! Echte rijkdom kan niet zonder een grote stap terug te doen in onze consumptie. Echte rijkdom kan niet zonder een rijke cultuur.

Soil, Soul, Society

Met de tuinen willen we het totaalplaatje laten zien. Armoedebestrijding kan niet zonder het tegengaan van ecologische destructie en andersom. Een duurzame en menswaardige samenleving gaan hand in hand. We smeden samenwerkingsverbanden om samen met zoveel mogelijk organisaties en individuen, de uitwassen tegen te gaan van onze gewelddadige, onderdrukkende en ecologisch destructieve economie. En tegelijkertijd brengen we een rijk, eerlijk en duurzaam samenleven in de praktijk. We mengen ons in het maatschappelijke gesprek én we werken hard in de praktijk om een aantal mensen in Rotterdam te helpen zich te voorzien in de meest fundamentele menselijke behoeftes van voedsel, gezondheid, een plek voor samenkomst en contact met de natuur. We bewerken het land, de cultuur en samenleving: soil, soul, society.

Ik ben erg blij dat het zo goed lukt om met de tuinen dit totaalplaatje te laten zien. En hoe actief zijn we in de winter! We voelen de sneeuwvlokken op onze wangen, ons bloed stroomt sneller, onze armspieren worden sterker, we smullen van de zelfgebakken pompoentaart, van de stomende thee in onze handen en van de pret in elkaars glinsterende ogen.

Rutger Henneman

5 februari 2019

* Over Rutgers Rubriek

De Andere Wereld. Voor de Kelten was het de wereld waar de Goden en elven en allerlei magische wezens leefden. Helden uit de grote Saga’s konden erheen reizen en weer terug, om bijvoorbeeld hulp te vragen bij een strijd die ze voeren. Ook de Germanen kenden meerdere werelden die verbonden waren door de Wereldboom Yggdrasil. Christenen, Joden en Islamieten … (Lees hier meer over Rutgers Rubriek: De Tuinen, de Andere Wereld)

 

Openbrief Hofbogen

Houd de Hofbogen groen en toegankelijk! Burgerbrief aan de Raad.

Op een gemeentelijke verkoopbrochure van de 1,9 kilometer lange Hofbogen staan grote gebouwen ingetekend op veel mooie groene initiatieven. En delen van het toekomstige Hofbogen luchtpark kunnen exclusief toegewezen gaan worden aan commerciële ondernemingen. Groen verdwijnt en wat ervan overblijft lijkt weer een exclusief recht te worden van mensen met geld.

De afgelopen dagen heb ik een hoop nachtelijke uurtjes besteed aan de gezamenlijke totstandkoming van deze burgerbrief aan de gemeenteraad van Rotterdam. Woensdag ga ik met Piet Vollaard de brief toelichten tijdens het inspreekmoment van de Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte.

Het helpt als de publieke tribune dan vol zit! Kom je ook? En het helpt ook heel erg als jou naam en/of die van je organisatie onder de brief mag staan. Laat me dat dan even weten (mag ook in een persoonlijk bericht).

Lees hier onze Brief aan de Raad.

 

Wat zeggen Rotterdamse partijen over groen?

Nieuwe Publicatie in Stadslandbouwtijdschrift

Door Rutger Henneman

De Rotterdamse media staan er vol mee: “wat vinden politieke partijen over” … armoede, onderwijs, klimaatambities (zie de links onderaan). Wat nog ontbrak was een overzicht van wat partijen zeggen over ‘het groen’ in Rotterdam en over stadslandbouw. Op de valreep voor de verkiezingen poogt het Stadslandbouwtijdschrift dit gat te vullen. We hebben in een overzichtelijk tabelletje alle concrete maatregelen naast elkaar gezet die de verschillende partijen voorstellen in hun verkiezingsprogramma’s.

We kijken dus niet naar wat partijen zeggen over duurzaamheid of over hoe ze klimaatverandering tegen willen gaan. Daar is al veel en goed over geschreven. Wil je daar meer over weten lees dan o.a. “Klimaatambities: dit valt er te kiezen met de gemeenteraadsverkiezingen” van Inge Jansen in Vers Beton. We spitsen ons toe op het groen in Rotterdam. De tabel is gedetailleerd genoeg om als lezer zelf conclusies te trekken. Ik sluit dus ook af met maar een paar droge voor de hand liggende conclusies. Maar eerst…

… hoe zit het met CDA, VVD en Leefbaar?

Die zijn niet in de tabel opgenomen. VVD, Leefbaar en CDA hebben geen concrete plannen voor het groen in hun partijprogramma. Het enige wat Leefbaar zegt is dat ze ‘meer en goed verzorgd groen in de openbare ruimte’ willen en ‘makkelijk te onderhouden groen bij nieuwbouw en herinrichting’. Dat is niet alleen heel summier. Het is ook dubieus, want vooral ‘makkelijk te onderhouden groen’ zou wel eens tot meer gemeenteperkjes kunnen leiden en tot minder biodiversiteit. VVD heeft ook geen concreet groen voorstel. Onder een kopje ‘Groen & Rechts’ zijn een paar puntjes opgenomen over thema’s als energie, woningen en mobiliteit. En dus niet over het groen in Rotterdam. CDA weet pas echt mooi invulling te geven aan hun rentmeesterschapsambities door het woord ‘groen’ geeneens te noemen in hun verkiezingsprogramma.

Ook andere nieuwe partijen zoals 50Plus en Stadsinitiatief Rotterdam hebben nauwelijks iets in hun programma’s staan over groen. 50Plus blijft ook erg kortaf en abstract. Bijenhotels, meer bomen, en beplanting voor vogels en vlinders. En 50plus ‘kiest’ voor stadstuinen en stadslandbouw op daken en ‘verloren stukjes grond’. Hoe je daarvoor ‘kiest’ is verder onduidelijk. Het Rotterdams Stadsinitiatief heeft ‘geen traditioneel programma maar actiepunten’. Dat staat er als een trotse overtuiging, maar het zou een excuus moeten zijn. Want ook in partijprogramma’s staan actiepunten, of concrete voorstellen. Maar die zijn dan vaak ingebed in een onderbouwend verhaal. Bij het stadsinitiatief staan de niet onderbouwde actiepunten willekeurig en onsamenhangend door elkaar heen. Als je dan op zoek gaat naar groene actiepunten dan kom je het punt tegen dat elke straat een boom moet hebben, en dat er een stadsfonds moet komen voor groene en duurzame bewonersinitiatieven, van 1 % van de groen- en buitenruimtebegroting. En daar blijft het bij. Moeten we nog iets over de PVV zeggen? Het enige partijprogramma wat PVV heeft is een a-4tje over landelijke thema’s. Laten we dus maar snel naar de partijen kijken die wel serieus iets zeggen over het groen in Rotterdam.

Bekijk het Overzicht- groene-punten_verkiezingsprogrammas2018 als pdf  of bekijk het schema hieronder

Conclusies

Met zo’n uitvoerig en gedetailleerd overzicht is het meeste al gezegd, en kan je als lezer zelf conclusies trekken. Ik noem daarom alleen een paar voor de hand liggende. Het valt direct op dat de SP en de Partij voor de Dieren verreweg het meest uitgebreid en concreet zijn op het gebied van groene voorstellen. Daarna komen GroenLinks en D66. Op vlakken als biodiversiteit heeft iedereen wel iets te zeggen. Waar GroenLinks vleermuisvriendelijke verlichting wil, wil Partij voor de Dieren dat bomen met elkaar in verbinding staan voor vleermuizen. De SP en zeker Partij voor de Dieren noemen er gewoon meer. Opvallend is dat Natuur- en Milieueducatie alleen door SP en de Partij voor de Dieren genoemd wordt. En alleen de SP en NIDA zeggen iets over volkstuinen.

Bijna alle partijen willen wel stadslandbouw stimuleren, ruimte ervoor maken, of het ‘toejuichen’. (Ik kijk er al naar uit dat CU-SGP komt applaudisseren als we onkruid aan het wieden zijn tussen de kolen. Wat goede spreekkoren vind ik dan wel een voorwaarde.) Maar veel concreter wordt het niet op het vlak van stadslandbouw.

Aan stemadvies waag ik me niet. Partijprogramma’s zijn niet heilig. Soms is het veel belangrijker te kijken naar hoe partijen de afgelopen jaren hebben gestemd voor en tegengroene moties. Bovendien zijn er nog meer hele belangrijke thema’s deze verkiezingen, zoals klimaat en duurzaamheid en armoedebestrijding. Daarover zijn mooie artikelen verschenen o.a. op Vers Beton. Lees die! Veel plezier met stemmen woensdag en succes met de uitslag!

Lees over verwante verkiezingsthema’s in Rotterdam:
https://versbeton.nl/2018/03/wat-zeggen-de-rotterdamse-partijprogrammas-over-armoede/
https://versbeton.nl/2017/12/klimaatambities-dit-valt-er-te-kiezen-met-de-gemeenteraadsverkiezingen/
https://versbeton.nl/2018/03/wat-zeggen-de-partijen-over-de-klimaatopgave-van-de-haven/
En over de toegenomen aandacht voor groen:
https://www.wur.nl/nl/nieuws/Gemeenteraads-verkiezingen-weer-meer-aandacht-voor-groene-ruimte-bij-politieke-partijen.htm