RAB (Rotterdamse Armoedebestrijdings Beweging)

Ik zet me in voor de Rotterdamse Armoedebestrijdings Beweging (RAB).

We verbinden zoveel mogelijk mensen en organisaties die armoede bestrijden in Rotterdam. We maken inzichtelijk wat armoede in Rotterdam betekent. We maken de oplossingen inzichtelijk die initiatieven in Rotterdam aandragen. En we willen aanzetten tot samenwerking en actie: op naar een stad zonder armoede!