GroenGoed!

We zetten tuinieren in voor een ecologische en menswaardige stad. Met de tuinen bestrijden we armoede, werken we aan het verkleinen van onze ecologische voetafdruk, leren we zelfvoorzienend te leven, en brengen we een inclusieve vorm van eigendom over land in de praktijk.

Op dit moment verbouwen we voedsel op acht buurtmoestuinen in Rotterdam: het Wilgenplantsoen, de Bloklandtuin, het Kinderparadijs, het Bergwegplantsoen, Eetbaarpark Pompenburg, Tuin op Hofbogen, Vredestuin en Vredestuin Noord. 

Tuinieren heeft veel positieve effecten op het (samen)leven in de stad. Door de tuinen gaan deelnemers duurzamer leven. De tuinen worden ingezet voor de bestrijding van armoede. Ze helpen bij het voorzien in een aantal fundamentele menselijke behoeftes. Samen tuinieren is goed voor de fysieke en geestelijke gezondheid van de deelnemers. Men wordt actiever, leert andere buurtbewoners kennen en weet wat zich afspeelt in de wijk. De buurt wordt levendiger, er ontstaat sociale cohesie, sociale controle en een veilige omgeving voor kinderen om op te groeien.

Samen met buurtbewoners tuinieren we elke week op een vast moment in de tuinen. We zorgen het gehele jaar door voor een oogst van groenten en fruit, welke onder de deelnemers verdeeld wordt. Extra oogst wordt geschonken aan armoedebestrijdingsprojecten.

Lees over de nieuwste ontwikkelingen en leuke verslagen van onze werkmomenten op: www.groengoedrotterdam.com