GroenGoed!

De begeleiding van de tuinen brengen Daniel Opbroek, Jorinde Kipp en ik onder in Stichting GroenGoed. Waar staat GroenGoed voor?

Wij zetten ons in voor een mooie, vriendelijke en groene leefomgeving en het verbouwen van gezond voedsel. Op dit moment begeleiden wij zes buurtmoestuinen in Rotterdam Noord; het Wilgenplantsoen, de Bloklandtuin, het Kinderparadijs, het Bergwegplantsoen, Eetbaarpark Pompenburg en Tuin op Hofbogen. Ook ondersteunen wij de Vredestuin en de Gandhituin.

Tuinieren heeft veel positieve effecten op het (samen)leven in de stad. Door de tuinen gaan deelnemers duurzamer leven. De tuinen worden ingezet voor de bestrijding van armoede. Ze helpen bij het voorzien in een aantal fundamentele menselijke behoeftes. Samen tuinieren is goed voor de fysieke en geestelijke gezondheid van de deelnemers. Men wordt actiever, leert andere buurtbewoners kennen en weet wat zich afspeelt in de wijk. De buurt wordt levendiger, er ontstaat sociale cohesie, sociale controle en een veilige omgeving voor kinderen om op te groeien.

Samen met buurtbewoners tuinieren we elke week op een vast moment in de tuinen. We zorgen het gehele jaar door voor een oogst van groenten en fruit, welke onder de deelnemers verdeeld wordt. Extra oogst wordt geschonken aan armoedebestrijdingsprojecten.

Lees over de nieuwste ontwikkelingen en leuke verslagen van onze werkmomenten op: www.groengoedrotterdam.com