Wees Geprezen, de kerk verzet zich

Verschenen in Het Potentieel no. III

Inleiding

Op 18 juni 2015 werd de encycliek over de ecologische crisis van paus Franciscus uitgebracht: Laudato Si’ (Wees Geprezen). Het zegt veel dat paus Franciscus de eerste encycliek (rondzendbrief) die hij zelf schreef[1] helemaal wijdt aan de ecologische crisis. Dit is een paus die het milieuvraagstuk als speerpunt ziet van zijn pauselijke roeping. Dit is een paus die de bestrijding van de ecologische destructie ziet als essentie van geloof en spiritualiteit: ‘Living our vocation to be protectors of God’s handiwork is essential to a life of virtue; it is not an optional or a secondary aspect of our Christian experience.’ Wat is het belang van Laudato Si’? … Lees het hele artikel HIER, op de website van Het Potentieel