Groot Groendebat

Met Groen010 hebben we het Groot Groendebat georganiseerd in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen. Het was een groot succes!

… Daar bleek opeens een grote meerderheid van politieke partijen vóór te zijn. Het was één van de tien controversiële stellingen waar over gedebatteerd werd tijdens het Groot Groen debat dinsdag 20 februari in het HNK gebouw. Het lagerhuisdebat, geleid door Gijs Weenink, was georganiseerd door Groen010 in samenwerking met Natuurmonumenten en Maex Rotterdam.

Het debat was een groot succes. We hebben weer wat geleerd over hoe verschillende politieke partijen over het Groen in Rotterdam denken. Partijen hebben gedebatteerd over stellingen zoals: ‘Iedere Rotterdamse basisschool moet een eigen schooltuin krijgen’. ‘Rotterdam moet 2.500 extra banen in het groen creëeren.’ En ‘Rotterdam The Hague Airport moet binnen 4 jaar worden gesloten’. Binnenkort volgt een meer inhoudelijk verslag van de avond.

Hear! Hear!

Maar naast de inhoud hebben we ook veel gezien van de personen die de verschillende partijen vertegenwoordigen. Politici, groen-experts, ambtenaren en geïnteresseerden liepen door elkaar en deden mee aan het debat. Per stelling koos ieder een kant: vóór of tegen. ‘Stemmen (en stampen!) met je voeten’, met de kin op de borst ‘Hear! Hear!’ roepen en ‘Boe! Boe!’, niet luisteren naar de debatleider, en eindigen in chaos. De nodige Engelse tradities maakten de mens in de politici los. Er is gepassioneerd gedebatteerd, er is boos gemokt, elkaar de les gelezen, maar ook veel gelachen.

Misschien was dat wel het grootste succes van de avond: politici en werkveld hebben elkaar leren kennen. Als we van Rotterdam de groenste stad van Europa willen maken met zijn allen, dan moeten we elkaar kunnen vinden en samenwerken. Daar zet Groen010 zich voor in. En op dat vlak hebben we met het debat een grote stap gezet.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s