Samenwerkingsverbanden

Sinds een aantal jaar probeer ik vanuit mijn tuinprojecten bij te dragen aan een groene beweging en een armoedebestrijdingsbeweging in Rotterdam. Daarom zet ik mij actief in om samenwerkingsverbanden te stimuleren. Ik draag actief bij aan de Groene Groeiplekken. Ik ben secretaris van Vereniging Groen010 en ik zit in het kernteam van Warm Rotterdam, een initiatief vanuit de Pauluskerk om een armoedebestrijdingsbeweging te ontketenen.

 

Groene Groeiplekken

Groene Groeiplekken is een samenwerkingsverband van groene organisaties die zich inzetten voor een diversiteit aan maatschappelijke doelen: van biodiversiteit en het verminderen van onze ecologische voetafdruk tot armoedebestrijding, van het versterken van sociale cohesie en veiligheid in wijken tot lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Met Groene Groeiplekken bundelen we onze krachten om zo bij te dragen aan een betere samenleving in de stad. We leren van elkaars ervaringen en steunen elkaar met raad en middelen. We organiseren gezamenlijke activiteiten en faciliteren de ontwikkeling en organisatiekracht van de stadslandbouwbeweging. We werken samen bij de professionalisering van groencoaches en werven samen financiële middelen.

Organisaties die zich bij de Groene Groeiplekken hebben aangesloten zijn: Botanische Tuin Afrikaanderwijk, Planet Care, Moestuinman, Hefpark, Wollefoppengroen & Co, GroenGoed, Educatieve Tuin de Enk, Rotterdamse Munt. En we zijn in gesprek met meer organisaties en groene ondernemers.

Kijk voor de laatste ontwikkelingen op onze mooie nieuwe website: www.groenegroeiplekken.nl

 

Groen010

Op donderdag 28 september hebben we bij de notaris onze handtekening gezet onder de oprichtingsstatuten van Vereniging Groen010. Vereniging Groen010 wil initiatieven, organisaties en ondernemingen in het groen verbinden, vertegenwoordigen, ondersteunen, versterken en hun belangen behartigen. We willen voor alle groene initiatieven een gelijk speelveld creëren. En zo willen we bijdragen aan een groene, duurzame en gezonde stad.

Hoe gaan we dat doen? Door onderlinge samenwerking te stimuleren tussen Rotterdamse groene initiatieven en organisaties. Door een inspirerende en adviserende gesprekspartner te zijn van grote organisaties zoals de gemeente. Door te helpen de groensector te professionaliseren en de maatschappelijke impact ervan zichtbaar te maken. We staan voor transparantie en een gelijk speelveld in de stad en willen  samen met de overheid een groen loket organiseren. Lees meer over Groen010 op: www.groen010.wordpress.com

Actueel:

Kick Off Vereniging Groen010 bij Vredestuin

 

Warm Rotterdam

Ik help de Pauluskerk bij het op gang brengen van een beweging tegen armoede. Rotterdam is de armste stad van Nederland. Ruim 18% van de Rotterdammers leeft onder de armoedegrens. Dat zijn bijna 120.000 mensen. Eén op de vier Rotterdamse kinderen groeit op in armoede. Volgens de Rotterdamse Rekenkamer kampen meer dan 100.000 huishoudens met ernstige schulden; een kwart daarvan kan niet meer worden afgelost. Steeds meer mensen zijn ook langduriger arm. In Rotterdam is het voor veel mensen ijskoud. Die situatie is een groot onrecht en niet te verteren in een van de rijkste landen op aarde. Alle reden om de steven te wenden richting een ander, Warm Rotterdam.

Met het project willen we vier zaken op gang brengen en realiseren:

  • het inzichtelijk maken van wat armoede is en met je doet, oorzaken en oplossingen;
  • de vele mensen, initiatieven en organisaties in Rotterdam die proberen armoede te bestrijden zichtbaar maken en met elkaar te verbinden, zodat hun succesvolle initiatieven breed in de stad smaak maken en tot voorbeeld strekken;
  • het ontwikkelen en uitproberen van kansrijke acties/oplossingen om armoede effectief te bestrijden;
  • actieve betrokkenheid en vergroten van het zelfvertrouwen en de waardigheid van de mensen in kwestie zelf is een belangrijk onderdeel van het project.

Er zal binnenkort een website en facebookgroep actief zijn om de nieuwste ontwikkelingen te volgen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s